dimecres, 19 de febrer de 2014

Com crear un bon clima motivacional

El passat divendres l'equip tècnic va oferir una xerrada als grups alevins, infantils, juniors i absoluts que, juntament amb l'entrada "És possible o no és possible?", tenia com a finalitat que els nostres esportistes poguessin saber com arribar a les seves metes tant personals com esportives. A continuació, exposarem el que es va dir:
 
Per arribar a la consecució d'una meta, dividirem el procés en 4 passos en forma de piràmide, en el què hem de començar per la base (fonaments) i passar pas per pas al següent:

PODER:

Engloba les característiques psicològiques i l'entorn.
Com a característiques psicològiques podríem destacar la personalitat, l'atenció, la percepció, la sensació, la creativitat, la motivació i un llarg etcètera; les quals determinaran la capacitat d'adaptació a les necessitats per aconseguir les seves metes.
L'entorn l'entenem com a tot allò que ens envolta, ja siguin familiars, companys o instal·lacions. Ens hem d'envoltar d'un ambient favorable per a poder assolir les nostres fites.

Només una persona pot impedir-te arribar molt alt, i et mira tots els dies des del mirall.


VOLER:

Aquí és on entren els objectius a assolir per aconseguir la nostra fita.
Els objectius poden ser:
   - De rendiment: depenen de mi (millorar)
   - De resultat: depenen d'altres (guanyar)

En els quals, la motivació pot venir donada per diversos factors els qual s'engloben dins de dos tipus:
   - Intrínseca: lligada als objectius de rendiment (Millor Marca Personal)
   - Extrínseca: lligada als objectius de resultat (medalles, trofeus, premis econòmics)

Llavors, com ha de ser un objectiu?
 1. Clar: hem de saber quin és
 2. Acceptable: obligar-se a creure que és assumible
 3. Tenir un sistema de treball / metodologia
 4. Tenir un sistema d'evaluació: per a poder corregir errors (Diari d'entrenament)

Per a assolir un objectiu es necessiten dues coses: Esforç i Concentració.

   Esforç = PAGAR EL PREU. És la suma de la constància (cada dia) i la consistència (fer-ho bé)  
                    "Si vinc cada dia, m'esforço"  I si no ho fas bé?

   Concentració = atendre al que es demana, al que és important
                    8x50 c. 45"  HIP 4 - viratges a 5m

Hi ha dues classes d'esportistes:
 - Els que busquen una excusa per poder fallar.
 - Els que van buscant una solució per a poder encertar.
                                           Pep Marí. Psicòleg CAR St Cugat

SABER:

Hem de saber gestionar els errors. TOTS ens equivoquem, ho hem de reconèixer per no tornar a cometre'l.

Thomas Edison: "No he fracassat, només vaig descobrir 999 maneres de com no fer una bombeta". Responent a un periodista quan li va dir que havia fet gairebé mil intents fallits abans de trobar el filament de tungstè.


DEMOSTRAR:

Dia D, Hora H = Posar-ho en pràctica

Per combatre amb la ansietat pre-competitiva, només hi ha una forma possible i molt senzilla per reduir-la: Ocupat del que depèn de tu, desocupat del que no ens depèn.
Hem de gestionar la prova com un JO, els demés fan la seva.

CONTROLA EL QUE ÉS CONTROLABLE

El que controlem ens provoca seguretat (JO)
El que no controlem ens provoca estrés (DEMÉS)
Per aquesta raó, hem de tenir uns objectius de rendiment, una motivació intrínseca, hem de pagar el preu i, fomentar la nostra autoconfiança en els entrenaments, a base de treball.

1 comentari:

  1. Molt interessant !!!!! I aplicable també a la vida quotidiana de qualsevol de nosaltres.

    ResponElimina